català /  español 
A més de confeccionar totes les declaracions periòdiques exigibles, assessorar i representar els nostres clients davant la Inspecció de Tributs i altres òrgans, posem una especial dedicació a la supervisió i planificació per al correcte compliment de les obligacions de caràcter formal i legal establertes per la legislació vigent.

Assessoria fiscal
Assessoria laboral
Assessoria comptable
Assessoria economicomercantil
Assessoria en protecció de dades
Gestoria
Consultoria econòmica
Consultoria financera
Consultoria en empresa familiar
C. Francesc Xavier de Bolòs, 20
17800 Olot (Girona)

Tel. 972260174
Fax 972267504
administracio@gestoriacastells.cat
Avís Legal - Crèdits