Avís Legal
 

Condicions d'ús del portal
Mitjançant aquesta pàgina web es facilita l'accés al portal web de GESTORIA CASTELLS S.L. El fet de connectar-se a aquesta pàgina implica l'acceptació del present Avís Legal.

Política de privacitat
En relació a les dades de la direcció del terminal amb el que vosté s'està connectant, l'informem que no queda emmagatzemat en el nostre sistema, de manera que la seva visita no genera cookies en el seu terminal.
Això no obstant, pot ser que el seu dada IP identifiqui indirectament la seva visita al nostre portal. En tot cas aquestes dades seran tractades de conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades i normativa concordant.

Propietat intel?lectual
Tots els continguts del Portal, entenent per aquests a tñitol enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts, així com el seu disseny gràfic i codis font són propietat intel?lectual de la nostra companyia, sense que puguin esntendre's cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari i per al correcte ús del Portal.

Aquests drets estan registrats en el Registre de la Propietat interl?lectual.

Identificació de l'empresa. Dades registrals
En compliment de l'article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic GESTORIA CASTELLS S.L l'informa:

GESTORIA CASTELLS, SL és una societat limitada, amb CIF B17490467, domiciliada a carrer Pare Roca, nº 6, 17800 d?Olot, amb e-mail administracio@gestoriacastells.com

Societat inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tom 982, llibre 0, secció 0, foli 99 , full GI-17883, Inscripció 1a i Protocol 1146

L'administrador de la Societat és Gloria Castells Girgas, Llicenciada en Dret a la Universitat de Barcelona. Gestor administratiu col·legiat al Col.legi de Gestors administratius de Catalunya amb el n º 1914.

La normativa professional està a la web:

http://www.cgae.es/portalCGAE/printPortal.do?urlPagina=S001012002/es_ES ....
Altres portals ¿?

Exclusió de responsabilitat
GESTORIA CASTELLS, S.L. declina qualsevol tipus de responsabilitat per les notícies i circulars que apareixen a la web.

Llei aplicable i jurisdicció
Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb el present avís legal les parts accepten la submissió expressa als jutjats de Girona.